ORGANİK HİT ELDE ETMEK İÇİN FAKTÖRLER
19 Şubat 2015
Web sitesinde İdeal Etiket Nasıl Kullanılır?
13 Nisan 2015
Tümünü Göster

Finansal Piyasa Nedir?

Fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arsındaki işlemlerin yapıldığı piyasalara finansal piyasa adı verilir. Fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında hiçbir aracı olmadan gerçekleştirilen faaliyetlere doğrudan finansman denir. Fon fazlası olanlar ile fon açığı olanlar arasındaki işlemlerin bir finansal aracı yardımıyla gerçekleştirilmesine ise dolaylı finansman denilmektedir.

Finansal Piyasaların Fonksiyonlar Nelerdir?

Finansal piyasalar fon transferinin yapılmasına yardımcı olurlar. Piyasada ihtiyaç olan likiditenin karşılanmasını sağlarlar. Gerekli bilgileri toplayıp finansal aracılar arasında dağıtırlar. Mevcut olan riski dağıtarak güveni artırırlar.

Kaç Çeşit Finansal Piyasa Vardır?

finansal piyasaFinansal piyasalar çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılırlar.Temel olarak borç piyasaları, borsalar, döviz piyasaları olmak üzere üçe ayrılır. Borç piyasaları, bono veya tahvil piyasaları olarak da isimlendirilir. Bu piyasada sınıflandırma vadeye göre yapılır. Vadesi bir yıla kadar olan değerli kâğıtlara bono, vadesi bir yıldan uzun olan değerli kâğıtlara ise tahvil denir. Bu kâğıtların alınıp satıldığı piyasalara ise borç piyasası denilmektedir. Piyasada farklı şekillerde faiz oranları belirlenmektedir. Borsalar, alıcı ve satıcıların iktisadi varlıkların alım satımını yapmak için toplandıkları piyasa türüdür. Borsada işlem görecek kıymetler belirli standartlara ayrıştırılabilmelidir. En belirgin borsa örneği menkul kıymetler borsasıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren en önemli borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’dır. 1985 yılında faaliyete başlamıştır. 30 Aralık 2012 tarihinde bu borsa sermaye piyasası kanunu ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi olarak yeniden düzenlenmiştir.

Döviz piyasaları, ulusal paraların birbirlerine çevrilebilmelerini sağlayan piyasalardır. Daha basit tanımıyla döviz arz edenler ve döviz talep edenlerin karşı karşıya geldiği piyasalar olarak da adlandırılabilir.

Bu piyasa döviz arz edenler, döviz talep edenler ve bu işlemlere aracılık eden kurumlardan meydana gelmektedir.

Döviz piyasalarında dünya genelinde yirmi dört saat işlem yapılabilmektedir. Herhangi bir yere ihtiyaç duyulmamaktadır. Organize değildir. Döviz piyasasının araçları şunlardır: peşin veya spot işlemler, vadeli veya forward işlemler, gelecek döviz piyasaları, döviz opsiyonlarıdır. Peşin işlemler döviz işlemlerinin teslim anında yapıldığı işlemlerdir.

finans

Vadelerine Göre Finansal Piyasalar Nelerdir?

Finansal piyasalar vadelerine göre kıyaslandığında para ve sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları süresi bir yıldan az olan parasal fonların arz ve talep edildiği piyasalara verilen isimdir. Başlıca kurumları ticari bankalar olmasına rağmen sigorta şirketleri, bankerler, finansman kurumları da piyasaya dâhildir. Sermaye piyasaları, uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Tahvil, gelir ortaklığı senedi, hisse senedi uzun vadeli menkul kıymetlere örnek olarak gösterilebilir. Kurumlar çıkarttıkları tahvil ve hisse senetlerini sermaye piyasalarında satışa sunarak ihtiyaçları olan sermayeyi elde ederler. Bunları satın alan tasarruf sahipleri ise adı geçen işletmelere ortak olmakla veya kredi vermekle onlara fon sağlamış olurlar. Bunun karşılığında faiz veya temettü geliri elde ederler.

finans ve seo